Eenvoudig communiceren over veelvoorkomende klachten en aandoeningen met laaggeletterde patiënten

Begrijp je Lichaam is praktisch voorlichtingsmateriaal over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten waarin gebruik wordt gemaakt van eenvoudige anatomische afbeeldingen en teksten.

Professionals zoals huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners, kunnen dit voorlichtingsmateriaal gebruiken om hun uitleg en gegeven adviezen beter af te stemmen op patiënten, die onvoldoende kunnen lezen en schrijven of beperkt gezondheidsvaardig zijn. Deze patiënten missen vaak basiskennis over hun eigen lichaam, over veelvoorkomende klachten en over behandelmethoden. Hierdoor begrijpen zij niet wat de huisarts zegt en waarom er bepaalde adviezen worden gegeven

Dit voorlichtingsmateriaal is ontwikkeld samen met laaggeletterde patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners.

Begrijp je Lichaam behandelt de volgende klachten en aandoeningen rondom de thema’s:

– hart- en vaatstelsel,
– luchtwegen
– maag- darmstelsel.

Begrijp je lichaam wordt steeds uitgebreid met nieuwe thema’s.

Begrijp je lichaam in de praktijk

Bij deze thema’s vindt u een aantal klachten of aandoeningen die aan de hand van afbeeldingen toegelicht worden. Deze afbeeldingen zijn een hulpmiddel om met uw patiënt in gesprek te gaan. Het aantal afbeeldingen per klacht of aandoening verschilt. Naast afbeeldingen zijn er ook ondersteunende teksten die u kunt gebruiken in uw communicatie met laaggeletterde patiënten.  De afbeeldingen kunnen uitgeprint worden.

Partners

Begrijp je lichaam is ontwikkeld door het CBO, Pharos, de Landelijke
Huisartsen Vereniging, het

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Expertisecentrum ETV.nl en
Stichting Lezen &
Schrijven. De
Rabobank Foundation, het maatschappelijke fonds van de Rabobank en Fonds NutsOhra ondersteunden het project financieel. Hierdoor is het mogelijk de map gratis aan te bieden aan huisartspraktijken en organisaties voor gezondheidsbevordering.

Meer informatie

Hester van Bommel, H.Bommel@pharos.nl