1.  De meest relevante punten

 • In aanvulling op NHG standaard M10 Problematisch alcoholgebruik.
 • De Koran raadt het gebruik van alcoholische dranken (wijn) af. In dronken toestand is bidden verboden.
 • Hindoestanen mogen van hun geloof geen alcohol drinken.
 • Tijdens het Creoolse Winti ritueel drinkt men in korte tijd grote hoeveelheden alcohol.
 • Aziaten en vrouwen reageren heftiger op alcohol.
 • Alcoholverslaving wordt zo lang mogelijk ontkend. Het is een psychiatrische aandoening die zo vroeg mogelijk opgespoord en behandeld moet worden om in de toekomst onomkeerbare schade te voorkomen.
 • Op eigen kracht stoppen met alcoholgebruik is haast onmogelijk (kans van 1%).
 • Denk aan gebruik van andere middelen zoals methyl alcohol.

Voor alcohol: aanvulling op NHG standaard M10 Problematisch alcoholgebruik.

 • 64% Van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders is geheelonthouder tegenover 6% van de autochtone Nederlanders. Van de Marokkaanse mannen drinkt 6-12% regelmatig alcohol en van de Turkse mannen 23-28%. Bij de autochtone Nederlandse mannen is dat 82-88%. 68% Van de in Nederland wonende Oost-Europeanen rapporteerde alcoholgebruik als meest voorkomend probleem onder de eigen groep.
 • Ondanks de lage prevalentie van alcoholgebruik bij Surinaamse en Antilliaanse mannen is de aan alcohol-gerelateerde sterfte bij deze twee groepen hoog.
 • Tijdens het Creoolse Winti ritueel drinkt men in korte tijd grote hoeveelheden alcohol.Winti is een muziek-, dans- en spelritueel in trance waarbij contact gelegd wordt met hogere en lagere entiteiten uit de geestelijke wereld.
 • Allochtone jongeren volgen de trend van alcohol-gebruik van de autochtone leeftijdsgenoten.
 • Vietnamezen en Sri Lankanen gebruiken vaak alcohol.
 • In een gemiddelde Nederlandse huisartsenpraktijk komen 200 gevallen van problematisch alcoholgebruik voor. Waarschijnlijk door schaamte en aversie tegen opname in een afkickkliniek zoekt slechts 3% professionele hulp. Bij allochtonen kan meespelen dat het alcoholprobleem niet als een probleem ervaren wordt of dat steun in eerste instantie in de directe omgeving gezocht wordt.
 • 68% Van de in Nederland wonende Oost-Europeanen rapporteerde alcoholgebruik als meest voorkomend probleem onder de eigen groep.
 • Methyl alcohol (spiritus) door Poolse werknemers en andere mensen uit de Oostbloklanden.
 • Exotisch alcoholgebruik bij Mapuché Indianen (Chili, Argentinië):
  • Chicha: drank van aardbeien, appels en graansoorten.
  • Wordt gedronken bij het ‘awin’ begrafenisfeest, duur 3 – 7 dagen. Zoveel drank tot aan bewusteloosheid om de overledenen een stukje te volgen op weg naar het dodenrijk.
  • Ook bij gemeenschappelijke feesten. Individueel wordt het niet gedronken.
 • Gierstbier gemaakt van Sorghum guinense: LO-Bir stammen (Noord-Ghana):
  • Het voedsel bestaat uit gierstpap en de hele dag door drinkt men Dan = gierstbier, waarin de hoogst noodzakelijke eiwitten en vitamines zitten. Omdat er geen zuiver drinkwater is, is het bier dat vele malen is gekookt, de enige betrouwbare drank in dit zeer warme gebied.
  • Het bereiden van het bier is een vrouwenzaak.
  • Niemand vertoont ooit tekenen van dronkenschap.
 • Het genoom beïnvloedt het alcoholmetabolisme in de lever via enzymen (alcoholdehydrogenase en aldehydedehydrogenase). Deze enzymen zijn verantwoordelijk voor de afbraak van alcohol. Ten gevolge van variantgenen (DNA polymorfismen) voor de codering van genoemde enzymen zijn Aziaten minder bestand tegen de effecten van alcohol.
 • De kans op levercirrose is bij dezelfde alcoholinname tweemaal groter bij Hispanics.
 • Genetische predispositie en omgevingsfactoren leveren een flinke bijdrage aan het ontwikkelen van alcoholverslaving.
 • Activatie van dopamine gemedieerde beloningsgebieden in de hersenen is een belangrijke oorzakelijke factor bij alcoholverslaving.

Alcohol: in aanvulling op de NHG standaard M10 Problematisch alcoholgebruik. Sommige etnische groepen (m.n. Aziaten) krijgen na alcoholgebruik last van flushing van de huid, misselijkheid en hoofdpijn. Methylalcohol: 12-24 uur na acute methylalcohol intoxicatie:

 • Duizeligheid, zwakte gevoelens, beven, hoofdpijn, misselijkheid en braken.
 • Visusstoornissen al in een vroeg stadium (wazig zien), stoornissen in kleuren perceptie, snel progressief, lijdend tot blindheid.
 • Bij ernstige intoxicatie: acidose, cyanose, coma, daling alkalireserve in het bloed, wijde lichtstijve pupillen, terminale krampen, ademhalingsverlamming en overlijden.

alcohol, spiritus, methylalcohol, Exotische alcohol, Chicha, Gierstbier