Cultuursensitieve zorgverlening en leefstijlbegeleiding in de eerstelijn

Migranten en laaggeletterden hebben een verhoogd risico op diabetes mellitus. Het stimuleren van een gezonde leefstijl is voor deze doelgroepen van extra groot belang. Voor zorgverleners is het een grote uitdaging om in te spelen op de vaak beperkte gezondheidsvaardigheden, de andere ziektebeleving en de verwachtingen van de zorg bij deze patiënten.
De training ABCDiabetes richt zich op versterken van de culturele competenties en de communicatie met migranten en laaggeletterden

Flyer ABCDiabetes