• i-psy
  interculturele psychiatrie
  Behandelt  in het Turks, Arabisch, Spaans, Portugees, Engels, Dari, Farsi, Pools en meer talen, altijd met respect en begrip voor de eigen cultuur. Aantal vestigingen in het land en enkele jeugdvestigingen.
  Contactinformatie: www.i-psy.nl
 • Esensggz
  interculturele psychiatrie
  Richt zich op migranten in Nederland, door cliënten in de eigen taal én cultuur te woord te staan. Hierdoor is het mogelijk om de achtergronden van de cliënt beter en sneller te doorgronden en sneller tot een goede diagnose te komen. Gevestigd in Utrecht.
  Contactinformatie: www.esensggz.nl
 • De Evenaar
  Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord Nederland, gespecialiseerd traumacentrum
  Contactinformatie: www.ggzdrenthe.nl/evenaar of 0593 – 535842
 • Noagg
  Centrum voor transculturele GGZ.
  Psychiatrische hulpverlening voor mensen met een andere achtergrond. Meerdere vestigingen in de randstad. Ook noagg junior.
  Contactinformatie: www.noagg.nl
 • Stichting Centrum ‘45
  Landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.
  Behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld (bijvoorbeeld geweld tijdens het werk).
  Contactinformatie: www.centrum45.nl
 • Pro persona / Phoenix
  Phoenix is een afdeling waar asielzoekers en vluchtelingen worden behandeld voor ernstige psychiatrische problemen. Vaak hebben deze klachten te maken met nare ervaringen in het verleden. U kunt pas worden opgenomen op Phoenix wanneer u eerst een behandeling in de GGZ in uw woonplaats heeft gehad.
  Contactinformatie: www.propersona.nl
 • Reiner van Arkelgroep
  Gespecialiseerde aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening.
  Contactinformatie: www.rvagroep.nl
 • In voor zorg!: Dit programma helpt zorgorganisaties bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in veranderingstrajecten. Contactinformatie: www.invoorzorg.nl
 • Samen verder
  Thuiszorg Samen verder biedt verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en ondersteuning op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Regio Peel, Eindhoven en Veghel. Contactinformatie: www.thuiszorgsamenverder.nl
 • Dunya Zorg en Welzijn is een interculturele thuiszorg organisatie die gespecialiseerd is in huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding. In de regio Rotterdam, Haaglanden en West Brabant. Contactinformatie: www.dunyazorg.nl
 • Kleurrijke zorg
  Passende zorg aan mensen met uiteenlopende culturele achtergronden, levensbeschouwing, geloofsovertuiging en individuele wensen. Gespecialiseerde thuiszorgorganisatie; 24 uurs zorg, huishoudelijke verzorging en verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging. Regio Utrecht. Contactinformatie: www.kleurrijkzorg.nl
 • Thuiszorg Avicen
  Richt  zich op multiculturele doelgroepen en dan specifiek die groepen waarbij taalbarrière, culturele en religieuze aspecten een belangrijke rol spelen. In Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Gouda en Leiden. Contactinformatie: http://www.avicen.nl/
 • Stichting Curia Thuiszorg: Multiculturele thuiszorg voor mensen, ongeacht hun leeftijd en beperking. Regio Nijmegen. Contactinformatie: www.curiathuiszorg.nl
 • Şefkat (http://www.sefkat.nl/)
  Zorghuis Şefkat in Boxtel is opgericht voor Turkse en Marokkaanse zorgvragers met psychogeriatrische en somatische aandoeningen. Bewoners van Şefkat zijn veelal ouderen die in de thuissituatie niet meer verzorgd en verpleegd kunnen worden. Şefkat maakt deel uit van de zorggroep Elde.
  Over het hele land bestaan soortgelijke initiatieven van cultuur sensitieve ouderen zorg, voor meer voorbeelden, zie: http://www.actiz.nl/kleurrijke-zorg/praktijkvoorbeelden
 • Tolk en vertaalcentrum Nederland (TVCN)
  Tolk- en vertaaldiensten in 130 talen. Tolk per telefoon. Direct: binnen 1 minuut te regelen, in elke taal, zonder reservering vooraf. Tolk op locatie en schriftelijke vertalingen.
  Contactinformatie: www.tvcn.nl of bel 088-2555222
 • Het Inter-lokaal
  Zet zich in voor alle mensen in een kwetsbare sociaal-economische positie in Nijmegen en omgeving. Door laagdrempelige maatschappelijke en sociaal -juridische dienstverlening en op integratie gerichte projecten.
  Contactinformatie: www.inter-lokaal.nl
 • VluchtelingenwerkNederland
  Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vereniging met 14 regionale afdelingen. In Amsterdam is het Landelijk Bureau gevestigd.
  Contactinformatie: www.vluchtelingenwerk.nl
 • AMAN
  Associatie Marokkaanse Artsen Nederland heeft als doel instellingen en artsen te adviseren over een effectief gezondheidsbeleid voor Marokkaanse patiënten.
  Contactinformatie: www.amanonline.nl
 • Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
  Steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden.
  Contactinformatie: www.stichtinglos.nl
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
  COA is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van de minister voor Immigratie en Asiel biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
  Contactinformatie: www.coa.nl
 • Gezondheidscentrum asielzoeker (GCA)
  Biedt kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg aan asielzoekers. GCA kent een decentrale organisatiestructuur (+ 55 locaties) met centrale aansturing op beleid en kaders en ondersteuning van de decentrale teams.
  Contactinformatie: www.gcasielzoekers.nl
 • Cogis
  Kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.
  Contactinformatie: www.cogis.nl
 • Vatan kliniek
  Medisch specialistische zorg door medici  van Turkse voor Turks-Nederlandse  patiënten  die behoefte hebben  aan een behandelend arts met een zelfde achtergrond.. Het gaat hierbij om verzoeken voor een second opinion,  het geven van nadere uitleg,  medebehandeling en/of overname van de behandeling. www.vatankliniek.nl