Redactie

 • J. Avezaat, huisarts n.p. Den Haag
 • Drs. F. Groenendijk, huisarts n.p. Nijmegen, dak- en thuislozenzorg, LHV-commissie Huisartsen in achterstandswijken
 • Drs. N. van Moppes, huisarts, docent huisartsopleiding AMC
 • Dr. M. van den Muijsenbergh, huisarts Nijmegen, m.n. voor migranten zonder verblijfsvergunning en dak- en thuislozen, senior onderzoeker Pharos (hoofdredacteur)
 • Drs. E. Oosterberg, huisarts Den Bosch, Asielzoekers zorg, aandachtsfunctionaris etnische en culturele diversiteit NHG
 • Drs. C. Peters, huisarts Rotterdam, LHV-commissie Huisartsen in achterstandswijken
 • Drs. J.H.M. van der Velden, huisarts, adviseur Pharos

Auteurs

 • Drs. A. Aydinli, apotheker
 • Drs. F. Balak, huisarts n.p. Den Haag
 • Dr. E. Bijker, kinderarts in opleiding, Nijmegen
 • Drs. E. Bloemen, arts, iMMO, trainer/adviseur Pharos
 • Drs. A. van Esch, reizigersgeneeskundige
 • Drs. L. van Groenendael, huisarts Nijmegen
 • Drs. S. Nooteboom, huisarts Arnhem, docent geneeskundeopleiding Nijmegen
 • Dr. M. Schoevers, huisarts Nijmegen
 • Drs. F. Schreuder, huisarts Delft
 • Drs. M. Vintges, huisarts n.p. Rotterdam
 • J. van Wieringen, senior adviseur Pharos
Plaatsen van artikelen op huisarts-migrant.nl

Op verzoek van de redactie schrijven deskundige auteurs een artikel volgens de richtlijnen van de website Huisarts-migrant. De richtlijn omvat onder andere als uitgangspunt dat de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent de aandoening of het onderwerp worden gehanteerd.
Een 1e redacteur beoordeelt de tekst waarna de auteur de tekst indien nodig aanpast. Een 2e redacteur beoordeelt de herziene tekst en indien deze akkoord is wordt deze op Huisarts-migrant.nl geplaatst.
Eens in de twee jaar wordt beoordeeld of artikelen nog actueel zijn en zo nodig gereviseerd moeten worden. Mochten zich ten aanzien van een op de huisarts-migrant.nl opgenomen onderwerp ontwikkelingen voordoen die zeer relevant zijn dan wordt een artikel eerder dan gepland gereviseerd.