Het vinkje ” ✔ Eenvoudig” betekent dat het materiaal volgens Pharos standaarden is getest en begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden of migranten.

Bescherm uw kind tegen infectieziekten
Inhoud Brochure over de vaccinaties voor 12 infectieziekten bij kinderen
Taal Nederlands, Arabisch, Armeens, Koreaans, Chinees, EngelsFrans, Russisch, Somalisch, Tigrinya, Oeigoers
Bron Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2016)