Het vinkje ” ✔ Eenvoudig” betekent dat het materiaal volgens Pharos standaarden is getest en begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden of migranten.

Raad voor de Kinderbescherming
Inhoud Brochures ‘’Als opvoeden een probleem is’’, ‘’Als uw kind onder toezicht gesteld wordt’’, ‘’Als ouders gaan scheiden’’, ‘’Als uw kind in aanraking komt met de politie’’
Taal Engels, Duits, Frans, Turks, Arabisch
Bron Raad voor de Kinderbescherming (2015)

Hulplijn radicalisering
Inhoud Brochure voor ouders over de Hulplijn Radicalisering en de oorzaken van radicalisering
Taal Nederlands, Arabisch
Bron Hulplijn Radicalisering