Het vinkje ” ✔ Eenvoudig” betekent dat het materiaal volgens Pharos standaarden is getest en begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden of migranten.

Dounia praat en overwint
✔ Eenvoudig
Inhoud Beeldverhaal over seksueel misbruik
Taal Nederlands
Bron Pharos (2015)

Bescherming tegen geweld. Wat je zelf kunt doen.
Inhoud Brochures voor (zmv-) vrouwen over het stoppen van huiselijk geweld
Taal Nederlands, Chinees, Arabisch, Engels, Farsi, Frans, Pools, Somalisch, Spaans, Turks
Bron Movisie (2009)

Veilig Thuis
Inhoud Brochures over huiselijk geweld, kindermishandeling en noodhulp
Taal Nederlands, Turks, Arabisch
Bron Veilig Thuis

Raad voor de Kinderbescherming
Inhoud Brochure over de Raad voor de Kinderbescherming
Taal Engels, Duits, Frans, Turks, Arabisch
Bron Raad voor de Kinderbescherming (2023)

Let’s talk about it
Inhoud Filmpje waarin jongeren uit Malawi praten over het tegengaan van seksueel geweld
Taal Engels
Bron Rutgers (2011)

Huiselijk en seksueel geweld