Het vinkje ” ✔ Eenvoudig” betekent dat het materiaal volgens Pharos standaarden is getest en begrijpelijk voor laagopgeleiden/ laaggeletterden of migranten.

Wachtkamervideo’s over dementie bij migrantenouderen
Inhoud Een verhaal over Emina die lijdt aan dementie. De animatie is toegankelijk en herkenbaar, in het bijzonder voor mensen met een migratie-achtergrond. Het filmpje creëert bewustwording over dementie als ziekte, en vertelt patiënten en hun naasten in hun eigen taal waar zij terecht kunnen met vragen.
Taal Nederlands, Engels, Turks en Arabisch
Bron Pharos

Communiceren over dementie met een patiënt en diens familie met een andere culturele achtergrond
Inhoud Casus over het echtpaar Demir, met tips en materialen
Taal Nederlands
Bron casussen-uit-achterstandswijken.nl

SignaLeren
Inhoud Online test en filmpjes over het herkennen van dementie
Taal Nederlands, Turks, Berbers, Arabisch
Bron Alzheimer Nederland (2014)

Dementie & Meer dan vergeten
Inhoud Voorlichtingsfilms over dementie in Turkse en Marokkaanse gemeenschappen
Taal Nederlands, Turks, Arabisch
Bron Mikado

Vader (of moeder) vergeet soms dingen. Is dat erg?
Inhoud Folder over dementie en de ziekte van Alzheimer voor familieleden van patiënten
Taal Nederlands, Turks, Arabisch, Papiamento, Mandarijn, Sranan Tongo
Bron Alzheimer Nederland

Dementie en mantelzorg
Inhoud Interview met een Turkse man wiens vrouw de ziekte van Alzheimer heeft
Taal Turks
Bron Praten Over Gezondheid Nederland (2012)

Mijn moeder is dement
Inhoud Documentaire over dementie onder eerste generatie migranten in Nederland
Taal Nederlands
Bron NTR (2013)